หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จื้อกื้อ
อักษรล้านนา
จื้กื้
เทียบอักษรไทย
[จื้อกื้อ]
ความหมาย

ว.เงียบ,ไม่ยอมพูด,ไม่ปริปาก เช่น ดั๋กจื้อกื้อเหมือนลื้อฟังธรรม - เงียบเหมือนชาวลื้อกำลังฟังเทศน์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้อกื้อ (จื้กื้)