หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื้นสู้
อักษรล้านนา
ชื่นฯสู้
เทียบอักษรไทย
[ชื่นสู้]
ความหมาย

ว.ปลาบปลื้ม,พอใจ,ภูมิใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้นสู้ (ชื่นฯสู้)