หน้าหลัก
จื้นสู้
จื้นสู้
ชื่นฯสู้
[ชื่นสู้]

ว.ปลาบปลื้ม,พอใจ,ภูมิใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้นสู้ (ชื่นฯสู้)