หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จื้น
อักษรล้านนา
ชื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชื่น]
ความหมาย

ว.สดชื่น,แจ่มใส,ยินดี,เบิกบาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้น (ชื่นฯ)