หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื้ดๆ
อักษรล้านนา
ชืดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ชืดๆ]
ความหมาย

ก.เคลื่อนไปอย่างช้าๆ ว.(คำเสริมท้าย) เย็นชา,ไม่รับรู้. เช่น หมึนจื้ดๆ; ดู...หมึน

ออกเสียงล้านนา
หมึน
อักษรล้านนา
หึมฯร
เทียบอักษรไทย
[หมึน]
ความหมาย

น.ผื่น - เม็ดตุ่มหรือแถบแดงๆ ที่ผุดขึ้นตามผิวหนังเป็นพืด; ก.นิ่ง,เฉย,ไม่กระดิก; ว.ดื้อด้าน,ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น,ชาตามเนื้อตามตัว; หมืน,หลืด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้ดๆ (ชืดฯๆ)