หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื้ด
อักษรล้านนา
ชืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ชืด]
ความหมาย

ก.ครั่นเนื้อครั่นตัว,ระโหย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้ด (ชืดฯ)