หน้าหลัก
จื้ด
ชืดฯ
[ชืด]

ก.ครั่นเนื้อครั่นตัว,ระโหย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้ด (ชืดฯ)