หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื่อจ๋ำ
อักษรล้านนา
จื่จำ
เทียบอักษรไทย
[จื่อจำ]
ความหมาย

ก.จดจำ; จ๋ำจื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื่อจ๋ำ (จื่จำ)