หน้าหลัก
จื่อจ๋ำ
จื่จำ
[จื่อจำ]

ก.จดจำ; จ๋ำจื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื่อจ๋ำ (จื่จำ)