หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จืน
อักษรล้านนา
ชืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ชืน]
ความหมาย

น๑.ตะกั่ว - ธาตุโลหะสำคัญ ที่มีการใช้มากเป็นอันดับ ๕ รองจาก เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง และสังกะสี เพราะมีคุณสมบัติหลอมเหลวง่าย สามารถตีหรือขึ้นรูปได้ง่าย ใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น แบตเตอรี อุตสาหกรรมสี ลูกกระสุน ยุทธภัณฑ์; น๒.แก้วจืน - กระจกตะกั่ว กระจกสีที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ฐานชุกชี (แท่นแก้ว) ช่อฟ้า ตามวัดต่างๆ; น๓.งูจืน - งูแสงอาทิตย์ - งูไม่มีพิษ ลำตัวสีน้ำตาลถึงดำ; ว.ไม่มีน้ำยา - ความไม่สามารถในทางใดทางหนึ่ง (มักใช้ในทางตำหนิ) เช่น ไม่มีน้ำยา หมดน้ำยา.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จืน (ชืนฯ)