หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จึ๋ง
อักษรล้านนา
จึงฯ
เทียบอักษรไทย
[จึง]
ความหมาย

ก.นิ่ง,เฉย,สงบอย่างรอดูท่าที เช่น ยืนจึ๋งไว้ - ยืนนิ่งไว้; ดึ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จึ๋ง (จึงฯ)