หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จึ๋ก
อักษรล้านนา
จึกฯ
เทียบอักษรไทย
[จึก]
ความหมาย

ก.เชื่อ - ซื้อหรือขายโดยติดค้างไว้ ไม่ต้องชำระเงินในทันที; แป๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จึ๋ก (จึกฯ)