หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จึ๊จ๊ะ
อักษรล้านนา
ชึชะ
เทียบอักษรไทย
[ชึชะ]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่มีน้ำเยิ้ม หรือฉ่ำเฉอะแฉะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จึ๊จ๊ะ (ชึชะ)