หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี๋แจ๊บ
อักษรล้านนา
จีแชัปฯ
เทียบอักษรไทย
[จีแช็บ]
ความหมาย

น.นกกางเขน - มีทั้งกางเขนบ้านและกางเขนดง อีกชื่อหนึ่งคือ "นกบินหลา" กินแมลงเป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๋แจ๊บ (จีแชัปฯ)