หน้าหลัก
จี๋มจี้จี๋มจีด
จี๋มจี้จี๋มจีด
จีมฯจี้จีมฯจีดฯ
[จีมจี้จีมจีด]

ดู...จิ๋มจี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๋มจี้จี๋มจีด (จีมฯจี้จีมฯจีดฯ)