หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี๋มจี้จี๋มจีด
อักษรล้านนา
จีมฯจี้จีมฯจีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จีมจี้จีมจีด]
ความหมาย

ดู...จิ๋มจี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๋มจี้จี๋มจีด (จีมฯจี้จีมฯจีดฯ)