หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี๊
อักษรล้านนา
ชี้
เทียบอักษรไทย
[ชี้]
ความหมาย

น. นิ้วชี้ - เรียกชื่อของนิ้วที่ถัดจากนิ้วหัวแม่มือว่า นิ้วจี้ ก๑.ชูนิ้วชี้ออกไป ก๒.แนะนำ,บอกให้เช่น จี๊ตาง - บอกทาง; จี๊หื้อผ่อ - ชี้ให้ดู,แนะนำให้ดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๊ (ชี้)