หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี้หู
อักษรล้านนา
จี้
เทียบอักษรไทย
[จี้หู]
ความหมาย

น.ตุ้มหู,ต่างหู ด็๋อกหู,ว้องหู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี้หู (จี้)