หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จี้หลอบ
อักษรล้านนา
จี้หลฯอฯบ
เทียบอักษรไทย
[จี้หลอบ]
ความหมาย

ดู...ขี้หลอบ

ออกเสียงล้านนา
ขี้หลอบ
อักษรล้านนา
ขี้หลฯอฯบ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หลอบ]
ความหมาย

น.ด้วงขี้ควาย อาศัยอยู่ตามมูลวัวมูลควาย; จิ๋หลอบ,จี้หลอบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี้หลอบ (จี้หลฯอฯบ)