หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี้บ
อักษรล้านนา
ชีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ชีบ]
ความหมาย

ว.รวดเร็ว,ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบมักใช้เป็นคำท้ายลงประโยค เช่น ล่นเถิงบ้านจี้บ - วิ่งไปจนถึงบ้านโดยไม่หยุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี้บ (ชีปฯ)