หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี้
อักษรล้านนา
ชี่
เทียบอักษรไทย
[ชี่]
ความหมาย

น.คนทา - ไม้พุ่ม มักขึ้นในป่าโปร่ง มีหนามทั่วต้น ใบคล้ายมะขวิดแต่เขื่องกว่า ดอกขาว ผงกลมแป้นขนาดราวหัวแม่มือทุกส่วนมีรสขม ใช้ทำยาได้ ก.ฟอง ผุดขึ้นอาจเนื่องความร้อนหรือความดันก็ได้ อย่างอาการของน้ำก่อนที่จะเดือด

ออกเสียงล้านนา
จี้
อักษรล้านนา
จี้
เทียบอักษรไทย
[จี้]
ความหมาย

น.เรียกปลาหลดว่า ป๋าจี้ ก๑.ใช้อาวุธขู่เข็ญบังคับให้ทำตาม ก๒.ต่อย (ใช้กับสัตว์ที่มีเหล็กไน อย่าง ผึ้ง ต่อ แตน แมงป่อง); เผิ้งจี้- ผึ้งต่อย, ต่อจี้ - ต่อต่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี้ (จี้)