หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี่เข้า
อักษรล้านนา
จี่เขั้า
เทียบอักษรไทย
[จี่เข้า]
ความหมาย

ก.จี่ข้าว - ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อน วางบนถ่านไฟร้อน พลิกกลับไปมาจนผิวข้างนอกเหลืองเกรียม (ไม่ถึงกับไหม้) เมื่อสุกแล้วเรียก เข้าจี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี่เข้า (จี่เขั้า)