หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี่ป๋า
อักษรล้านนา
จี่ปลฯา
เทียบอักษรไทย
[จี่ปลา]
ความหมาย

ก.จี่ปลา - เอาปลาวางบนถ่านไฟร้อน พลิกไปพลิกมา เมื่อสุกแล้วเรียก ป๋าจี่ - ปลาจี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี่ป๋า (จี่ปลฯา)