หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี่
อักษรล้านนา
จี่
เทียบอักษรไทย
[จี่]
ความหมาย

ก.จี่ - การทำอาหารโดยการวางบนถ่านไฟแดง พลิกไปพลิกมาเพื่อให้สุก อาหารจึงมีลักษณะภายนอกค่อนข้างเกรียม เช่น จี่ข้าว จี่พริกหนุ่ม จี่หอม สิ่งที่จี่สุกแล้วจะเป็นคำนามตามชื่อของสิ่งนั้นๆ เช่น ข้าวจี่ พริกหนุ่มจี่ หอมจี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี่ (จี่)