หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จีฮู
อักษรล้านนา
ชีรู
เทียบอักษรไทย
[ชีรู]
ความหมาย

ก.เจาะให้เป็นรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จีฮู (ชีรู)