หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จีปะขาว
อักษรล้านนา
ชีปขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ชีปะขาว]
ความหมาย

น.นักพรตชาย โกนหัวโกนคิ้วนุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ๘ บำเพ็ญตนคล้ายพระภิกษุ; ผ้าขาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จีปะขาว (ชีปขาวฯ)