หน้าหลัก
จีดหลีด
หีลฯด
[จีดหลีด]

ว.ลักษณะของรสที่เปรี้ยวจัดหรือเปรี้ยวมาก เช่น บ่านาวส้มจีดหลีด-มะนาวเปรี้ยวมาก; จี้หลี้จีดหลีด ก็ว่า

จีดหลีด
จีดฯหีลฯด
[จีดหลีด]

ว.คำที่ใช้ตามหลังส้ม หมายถึง เปรี้ยวจัด เช่น ส้มจี้หลี้จีดหลีด - เปรี้ยวจัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จีดหลีด (จีดฯหีลฯด)