หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จีดผีด
อักษรล้านนา
จีดฯผีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จีดผีด]
ความหมาย

ว.แคระแกร็น ผอม คล้ำ ไม่สมบูรณ์

ออกเสียงล้านนา
จีดผีด
อักษรล้านนา
จีดฯผีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จีดผีด]
ความหมาย

ว.ลักษณะแคระแกร็น ไม่เติบโตสมบูรณ์อย่างคนขาดสารอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จีดผีด (จีดฯผีดฯ)