หน้าหลัก
จีดผีด
จีดฯผีดฯ
[จีดผีด]

ว.แคระแกร็น ผอม คล้ำ ไม่สมบูรณ์

จีดผีด
จีดฯผีดฯ
[จีดผีด]

ว.ลักษณะแคระแกร็น ไม่เติบโตสมบูรณ์อย่างคนขาดสารอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จีดผีด (จีดฯผีดฯ)