หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จีด
อักษรล้านนา
จีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จีด]
ความหมาย

ก.ทำให้ทนทาน มั่นคง ด้วยการแต้ม วาด บัดกรี ยา หรืออุด

ออกเสียงล้านนา
จีด
อักษรล้านนา
จีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จีด]
ความหมาย

ก.กรีด,แต้ม,บัดกรี,วาด,ลงตรา,อุดหรือยาให้มั่นคง ว.ผอม,แลบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จีด (จีดฯ)