หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี
อักษรล้านนา
ชี
เทียบอักษรไทย
[ชี]
ความหมาย

น๑.นางชี - สตรีโกนหัวโกนคิ้วหัวนุ่งขาวห่มขาว ส่วนใหญ่ถือศีล ๘; แม่ชี ก็ว่า น๒.ชื่อผัก ผั๋กจี - ผักชี ก.เจาะ - ทำให้เป็นข่องเป็นรู,ทำให้ทะลุไปถึงอีกด้าน เข่น จีหู-เจาะหู,จีฮุสายฮั้ง-เจาะรูเข็มขัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี (ชี)