หน้าหลัก
จิ๋เดียม
จิดยฯม
[จิเดียม]

ดู...ไม้ดิ๋กเดียม

ไม้ดิ๋กเดียม
ไม้ดิกฯดยฯม
[ไม้ดิกเดียม]

น.ไม้กะเบียน - ชื่อพรรณไม้พุ่มกึ่งยืนต้น เมื่อเอามือลูบที่ลำต้นแล้ว กิ่งและใบจะเกิดการสั่นเคลื่อนไหว; ไม้จิ๋เดียม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋เดียม (จิดยฯม)