หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ฮังต่อล่อฮังแต๋น
อักษรล้านนา
จิรังฯตํอฯรํอฯรังฯแตนฯ
เทียบอักษรไทย
[จิรังต่อร่อรังแตน]
ความหมาย

สำ.ยั่วยุให้โมโห,ยั่วให้โกรธ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ฮังต่อล่อฮังแต๋น (จิรังฯตํอฯรํอฯรังฯแตนฯ)