หน้าหลัก
จิ๋หลอบ
จิหลฯอฯบ
[จิหลอบ]

ดู...ขี้หลอบ

ขี้หลอบ
ขี้หลฯอฯบ
[ขี้หลอบ]

น.ด้วงขี้ควาย อาศัยอยู่ตามมูลวัวมูลควาย; จิ๋หลอบ,จี้หลอบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋หลอบ (จิหลฯอฯบ)