หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋หลอบ
อักษรล้านนา
จิหลฯอฯบ
เทียบอักษรไทย
[จิหลอบ]
ความหมาย

ดู...ขี้หลอบ

ออกเสียงล้านนา
ขี้หลอบ
อักษรล้านนา
ขี้หลฯอฯบ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หลอบ]
ความหมาย

น.ด้วงขี้ควาย อาศัยอยู่ตามมูลวัวมูลควาย; จิ๋หลอบ,จี้หลอบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋หลอบ (จิหลฯอฯบ)