หน้าหลัก
จิ๋ว
จิวฯ
[จิว]

ดู...กิ๋ว

กิ๋ว
กิวฯ
[กิว]

น.ขนที่งอกบนไฝ มักเกิดบริเวณคาง หรือแก้ม เป็นต้น; จิ๋ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ว (จิวฯ)