หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ว
อักษรล้านนา
จิวฯ
เทียบอักษรไทย
[จิว]
ความหมาย

ดู...กิ๋ว

ออกเสียงล้านนา
กิ๋ว
อักษรล้านนา
กิวฯ
เทียบอักษรไทย
[กิว]
ความหมาย

น.ขนที่งอกบนไฝ มักเกิดบริเวณคาง หรือแก้ม เป็นต้น; จิ๋ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ว (จิวฯ)