หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ยอบเคือ
อักษรล้านนา
จิยอฯบฯฯเระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[จิยอบเครือ]
ความหมาย

น.ไมยราบเครือ หรือกระทืบยอบ ดู...จิ๋ยอบ

ออกเสียงล้านนา
จิ๋ยอบ
อักษรล้านนา
จิยอฯบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[จิยอบ]
ความหมาย

น.กระทืบยอบ - ชื่อไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก มีหนาม ใบคล้ายใบผักกระเฉด เวลาถูกกระเทือนก็หุบราบไป; จิ๋ยอบเครือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ยอบเคือ (จิยอฯบฯฯเระฯคิอฯอ)