หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ยอบ
อักษรล้านนา
จิยอฯบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[จิยอบ]
ความหมาย

น.กระทืบยอบ - ชื่อไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก มีหนาม ใบคล้ายใบผักกระเฉด เวลาถูกกระเทือนก็หุบราบไป; จิ๋ยอบเครือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ยอบ (จิยอฯบฯฯ)