หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋มจี้จิ๋มจีด
อักษรล้านนา
จิมฯจิมฯจีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จิมจี้จิมจีด]
ความหมาย

ว.แออัดยัดเยียด,มากเหลือล้น,มากเหลือหลาย,ล้นหลาม เช่น คนแอ่วปอยหลวงจิ๋มจี้จิ๋มจีด-คนเที่ยวงานฉลองแน่นขนัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋มจี้จิ๋มจีด (จิมฯจิมฯจีดฯ)