หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ม
อักษรล้านนา
จิมฯ
เทียบอักษรไทย
[จิม]
ความหมาย

น.ก.วัสดุที่ใช้เสียบหรือแทรกเข้าระหว่างช่องว่างเพื่อปิดช่องว่างหรือทำให้แน่นขึ้น เช่น เอาไม้จิ๋มฮู-ใช้ไม้ปิดรู จี๋ม ก็ว่า; น.(ปาก) อวัยวะเพศของผู้หญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ม (จิมฯ)