หน้าหลัก
จิ๋บ่าผาบ
จิบ่าฯผาปฯ
[จิบ่าผาบ]

ก.จุดชนวนฝักแค...ดู บ่าผาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋บ่าผาบ (จิบ่าฯผาปฯ)