หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋บอกไฟ
อักษรล้านนา
จิบอฯกไฟ
เทียบอักษรไทย
[จิบอกไฟ]
ความหมาย

ก.จุดบ้องไฟ - ใช้ไฟจุดชนวนบ้องไฟเพื่อให้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า; ดู...บอกไฟขึ้น ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋บอกไฟ (จิบอฯกไฟ)