หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋บหาย
อักษรล้านนา
จิปฯหายฯ
เทียบอักษรไทย
[จิบหาย]
ความหมาย

น.ฉิบหาย - ก๑.สูญหมด,เสียหมด,เสียหายย้บ,ป่นปี้,หมดตัว; ก๒.ใช้เป็นคำด่าหรือแช่งให้ย่อยยับป่นปี้; ว.(ปาก) มาก เช่น ง่าวจิ๋บหาย-โง่มาก,งามจิ๋บหาย-สวยจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋บหาย (จิปฯหายฯ)