หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋บ
อักษรล้านนา
จิปฯ
เทียบอักษรไทย
[จิบ]
ความหมาย

น.เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งคล้ายโพงพาง; ฅั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋บ (จิปฯ)