หน้าหลัก
จิ๋น้ำพิก
จิ¢ระฯพิกฯ
[จิน้ำพริก]

ก.จิ้มน้ำพริก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋น้ำพิก (จิ¢ระฯพิกฯ)