หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ง
อักษรล้านนา
จิงฯ
เทียบอักษรไทย
[จิง]
ความหมาย

น.เรียกไม้หรือไม้เนื้อแข็งว่า ไม้จิ๋ง; เรียกน้ำเย็นสำหรับดื่มว่า น้ำจิ๋ง; เรียกเขียดชนิดหนึ่งว่า เขียดจิ๋ง ว.แท้,บริสุทธิ์ เช่น ใจ๋จิ๋ง-ใจจริง,ใจซื่อ,ใจบริสุทธิ์; น้ำจิ๋ง-น้ำบริสุทธิ์,น้ำสะอาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ง (จิงฯ)