หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กะหลิ้ง
อักษรล้านนา
จิกหิ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[จิกะหลิ้ง]
ความหมาย

ก.ใช้มือแหย่ที่รักแร้; จิ๋กะหลี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กะหลิ้ง (จิกหิ้ลฯง)