หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กดัง
อักษรล้านนา
จิกฯดังฯ
เทียบอักษรไทย
[จิกดัง]
ความหมาย

น.ติ่งปลายจมูก; หม๋กดัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กดัง (จิกฯดังฯ)