หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กดอย
อักษรล้านนา
จิกฯดอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[จิกดอย]
ความหมาย

น.ยอดดอย,จุดสูงที่สุดของดอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กดอย (จิกฯดอฯยฯ)