หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กจ้อง
อักษรล้านนา
จิกฯจ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[จิกจ้อง]
ความหมาย

น.ยอดของหลังคาร่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กจ้อง (จิกฯจ้อฯง)