หน้าหลัก
จิ๋กจ้อง
จิกฯจ้อฯง
[จิกจ้อง]

น.ยอดของหลังคาร่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กจ้อง (จิกฯจ้อฯง)