หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กกาง
อักษรล้านนา
จิกฯคาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[จิกคาง]
ความหมาย

น.ปลายคาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กกาง (จิกฯคาฯงฯ)