หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋
อักษรล้านนา
จิ
เทียบอักษรไทย
[จิ]
ความหมาย

ก๑.แตะ,สัมผัส,จิ้ม เช่น จิ๋น้ำพริก - จิ้มน้ำพริก ก๒.จุด,ทำให้ติดไฟ เช่น จิ๋บอกไฟ - จุดบ้องไฟ ก๓.ยุ,ยุแหย่ เช่น อย่าจิ๋ฮังต่ออย่าล่อฮังแต๋น - อย่าแหย่รังต่อรังแตน จี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ (จิ)