หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นโอ่
อักษรล้านนา
ชิ้นฯโอ่
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นโอ่]
ความหมาย

น.เนื้อทิ้งไว้ให้มีกลิ่นแล้วนำมานึ่งให้สุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นโอ่ (ชิ้นฯโอ่)