หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นแลน
อักษรล้านนา
ชิ้นฯแลนฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นแลน]
ความหมาย

น.เนื้อตะกวด; ดู...แลน ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นแลน (ชิ้นฯแลนฯ)