หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นเป่ย
อักษรล้านนา
ชิ้นฯเปิ่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นเปิ่ย]
ความหมาย

น.เนื้อเปื่อย - เนื้อที่ต้มหรือตุ๋นให้สุกจนยุ่ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นเป่ย (ชิ้นฯเปิ่อฯยฯ)