หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นเถิบ
อักษรล้านนา
ชิ้นฯเถิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นเถิบ]
ความหมาย

น.เนื้อเค็มชนิดแผ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นเถิบ (ชิ้นฯเถิปฯ)