หน้าหลัก
จิ๊นเถิบ
ชิ้นฯเถิปฯ
[ชิ้นเถิบ]

น.เนื้อเค็มชนิดแผ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นเถิบ (ชิ้นฯเถิปฯ)